Оптовий інтернет магазин

Політика конфіденційності

Ласкаво просимо на сайт https://tapkishlepki.com Ми дуже раді, що ви зацікавились тим, що пропонуєте у своєму інтернет-магазині. Питання про збереження конфіденційності Ваших персональних даних у нас є дуже важливим. Ми хочемо, щоб Ви завжди із задоволенням заходили на наш сайт. Вашу особисту сферу обробки персональних даних — це один з найважливіших аспектів нашої діяльності. Опрацювання особистих даних осіб, які відвідують наші сайти, здійснюється згідно з законом. Сайт https://tapkishlepki.com може містити посилання на сайти інших авторів, на дії яких справжня Політика конфіденційності особистої інформації не поширюється.

 

Правила конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності (лее — Політика конфіденційності) стосується всієї інформації, яку фізичне обличчя — підприємець Деніс Георгієвич, який працює на основі державного реєстру (дале - Адміністратор) може отримати про користувача під час користування ним сайту, розташованого за адресою: https://tapkishlepki.com (Чоловік - сайт), інформація, сервіси, служби, продукти та товари Адміністратора.

    Справжня Правила конфіденційності є офіційним документом адміністратора. Активна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, доступний будь- кому з користувачів мережі Інтернет під час переходу за посиланням https://tapkishlepki.com/politika-konfidencialnosti.
    Користування веб- сайтом https://tapkishlepki.com, а також інформації, служб і служб Адміністратора означає беззастережну згоду користувача з справжньою Політикою конфіденційності та вказаними в ній умовами обробки його особистої інформації, у випадку неузгодженості з цими умовами користувач повинен відмовитися від використання сайту, а також використання служб і служб Адміністратора за допомогою сайту.
    Вказуючи на використання Сайта та його послуг, адміністратор, керуючись поміркованістю і сумлінно, вважає, що користувач:

-       має всі необхідні права, які дозволяють йому реєструвати і використовувати справжній Сайт;

-       вказує достовірну інформацію про себе в об’ємах, необхідних для користування Сайтом;

-       Усвідомлює, що дані на Сайте, які ви розміщуєте про себе, можуть стати доступними для інших користувачів Інтернету, які використовують Сайта, можуть бути скопійовані і поширені такими користувачами.

-       Усвідомлює, що деякі види інформації, переданих ним іншим споживачам, не можуть бути видалені самим Заклиначем.

-       Ознайомлений з справжньою Політикою конфіденційності, виражає свою згоду і приймає встановлені в ній права та обов’язки.

-       Адміністратор не перевіряє достовірності отриманої (збіру) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна для того, щоб виконати адміністратором зобов’ язання перед користувачем.

    Обробка персональних даних виконується на основі принципів:

-       Законності цілей і методів обробки персональних даних;

-       Наполегливість.

-       Призначення обробок особистих даних, заздалегідь визначених і заявлених під час збирання персональних даних, а також повноважень адміністратора;

-       Відповідність об’єму і характеру оброблюваних персональних даних, методів обробки особистих даних для обробки особистих даних;

-       Непридатність об’ єднання для несумісних цілей баз даних, які містять особисті дані.

5. У рамках справжньої Політики конфіденційності під «персональною інформацією споживача» розуміється:

5.1. Особиста інформація, яку користувач надає про себе під час реєстрації (започаткування облікового запису) або під час користування веб- сайтом, включаючи особисті дані користувача, обов’ язкові для надання інформації, послуг і послуг Адміністратора;

5.2. Дані, які автоматично передаються адміністратору в процесі їх використання за допомогою встановленого користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адресу, адресу сайта, з якого було виконано перехід на сайт Адміністратора (інформація з куки), інформація про переглядача користувача і його версію (або іншу програму), за допомогою якої здійснюється доступ до веб- сайта Адміністратора, час доступу, запитаної сторінки.

5.3, а також збір і аналізи можуть підлещувати і навігаційну інформацію: адреси і шляхи користувача за адресою Адміністратора, інформацію про виконання дій на сайті Адміністратора, переходи за внутрішніми посиланнями тощо.

6 Справжня Правила конфіденційності стосується лише сайту Адміністратора. Адміністратор не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Адміністратора.

7. На сайтах третіх осіб може збиратися або питатися іншу персональну інформацію, а також можуть виконуватися інші дії.

Адміністратор не перевіряє надійності особистої інформації, яку він надає, і не контролює дієздатності користувачів сайту. Адміністратор керує тим, що користувач надає достовірну і повну персональну інформацію у формі реєстрації і сам підтримує цю інформацію в стані актуальності.

9. Інформація, дана користувачем Адміністратору потрібна для належного виконання Адміністратором умов справжньої Політики конфіденційності, Договір публічної оферти на сайті https://tapkishlepki.com.

10. Особиста інформація користувача Адміністратора може використовуватися для того, щоб вказати користувача у межах угоди, угод, угоди з адміністратором, надання користувачеві персональних послуг адміністратора, забезпечення зв’ язку з користувачем, у тому числі напрям сповіщень, запитів, запитів щодо використання сайту, продажу товарів, надання послуг, а також отримання запитів і заявок від користувача. Адміністратор також може використовувати персональну інформацію користувача для покращення якості надання товарів і послуг, функціональності та зручності використання сайту, розробки нових рушіїв сайта.

11 Адміністратор має право передати персональну інформацію деяким особам, якщо:

11.1. Перенесення користувачем особистої інформації потрібно в межах використання сайту, або для надання послуг користувачеві, придбання товарів/узлу за допомогою сайта.

11.2. Передача користувачем персональної інформації Адміністратору здійснюється добровільно, тим самим користувач дає Адміністратору згоду-розрещення на збір і обробку персональних даних та іншої інформації, що дає змогу Адміністратору ідентифікувати користувача як належного користувача згідно з вимогами Закону України « Обезпечення персональних даних» та законодавством України. Власником бази персональних даних користувача сайта є адміністратор. На основі угоди між Адміністратором і компанією ПАТ "ДАТРУП" база персональних даних зберігається ПАТ "ДАТАГРУП" за адресою: г. Київ, ул. Смоленська 33.  Окрім того, що на передачу особистої інформації директиви, ад’юнктажні особи, які надають таку інформацію, можуть здійснюватися при продажі або іншій передачі Адміністратором бізнесу (повністю або частково), а правообладнатель отримує всі зобов’язання і права за умов справжньої Політики конфіденційності щодо отриманої таким правом персональної інформації.

    Користувачі можуть керувати Адміністратором свої запити, у тому числі запити щодо використання їх персональних даних, у письмовій формі за адресою: г. Одеса, ул.Дон, 32-а
    У запиті користувача має міститися така інформація: прізвище, назва, місце проживання, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, заяви, скарги, прохання або вимоги. Покарання, оформлене без дотримування цих вимог, залишається без розгляду.
    Адміністрація Сайта об'яснюється і направити відповідь на запит користувача протягом терміну, встановленого ЗУ « Об навернень громадян».
    Уся кореспонденція, отримана Адміністратором від користувачів (від імені письмової чи електронної форми), включає в себе інформацію про обмежений доступ і не розголошується без письмової згоди Послідовника. Персональні дані та інформація про користувача, який направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди позивача, інакше, як для відповіді на темі отриманого запиту або в випадках, передбачених законом.
    Адміністратор приймає технічні та організаційні заходи для захисту персональних даних Послідовник від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.
    Користувач може змінити, оновити, доповнити інформацію, яку він отримав або її частину, за допомогою функціональної можливості редагування персональних даних на сторінці вашого веб- сайта.
    Адміністратор має право вносити зміни в Політику конфіденційності. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інші не передбачені новою редакцією Політики конфіденційності. Активна редакція можна знайти на сторінці https://tapkishlepki.com.
    Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Услуг Сайта доступ до інформації про користувача, відповідно до обраної особи, що використовує рівень конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи Сайта, доступна будь-кому користувачеві мережі Інтернет.